Obchodní podmínky

Internetový obchod www.webphone.cz provozuje firma DOMOTIKA SHOP s.r.l., Via Euro Menini 28, 55049 Viareggio, Itálie, P.IVA: IT02114600469. 

Ke každé objednávce přikládáme fakturu nebo pokladniční blok, který slouží zároveň jako záruční doklad. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní je nutné spolu se zbožím poslat i tuto fakturu nebo pokladniční blok. Rovněž je třeba zaslat ho (nebo jeho čitelnou kopii) v případě reklamovaného zboží.

V případě, že jste neobdrželi pokladniční blok nebo fakturu, kontaktujte nás do 48 hodin od obdržení zboží. Po této době již není možné vystavit náhradní.

 

1. Informace o produktu

Zákazník si zakoupí produkty z našeho elektronického katalogu v momentě, kdy odešle objednávku. Slovo "k dispozici" je pouze orientační, vzhledem k možnosti několika nákupů ve stejnou dobu od různých uživatelů. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost, jakmile přijmeme objednávku, ověřit si dostupnost výrobku. Pokud výrobek není k dispozici, okamžitě sdělíme zákazníkovi nepřijetí jeho objednávky. Neneseme odpovědnost za nedostupnost výrobků.

 

2. Příjem objednávky

Správné obdržení objednávky je okamžitě potvrzeno zasláním e-mailu na emailovou adresu zákazníka. Tato emailová zpráva je shrnutím všech údajů, zadaných uživatelem, který musí zkontrolovat jejich správnost a oznámit případné změny. Následně, po ověření dostupnosti výrobku a zkontrolování údajů o zákazníkovi, potvrdíme opět e-mailem přijetí smlouvy. Smlouva mezi námi a zákazníkem je uzavřena v okamžiku odeslání e-mailu o přijetí smlouvy naší společností. Podáním objednávky na naší webové stránce uživatel potvrzuje, že si přečetl obchodní podmínky, platby a celého nákupního postupu. Zákazník obdrží e-mailem všechny potřebné informace. Je jeho povinností odložit si doklad o přijetí smlouvy.

 

3. Doprava a dodací podmínky

Nejrychlejší způsob dodání zboží je přímo na adresu zákazníka. Všechny naše zásilky jsou pojištěny, službu provádí DHL kurýr.

Doprava je zdarma (náklady na dopravu jsou již zahrnuty v ceně produktů)

Doručení objednaného zboží trvá přibližně 3-7 pracovních dnů. Různé platební metody mohou změnit dobu dodání. Při platbě bankovním převodem může dojít ke změně časové doby dodání, protože objednávka se zpracuje po obdržení potvrzení přijaté platby v bance.
Uvedený časový limit se může změnit i kvůli organizačním a logistickým důvodem, nepřesáhne však limit 30 pracovních dnů.
Po potvrzení objednávky a výběru způsobu platby a doručení naši zaměstnanci zpracují objednávku a předají zboží k přepravě kurýrovi.
Zákazník může kdykoliv zkontrolovat stav své objednávky ve svém zákaznickém účtu (pokud se zaregistroval).

Rady při přijetí zásilky:
- Zkontrolujte, zda počet balení odpovídá údaji uvedeném na přepravním dokladu
- Zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda není zničena lepicí páska
- Pokud je to možné, je třeba vybalit výrobek okamžitě a ujistit se, že je neporušený


V případě manipulace nebo zničení třeba okamžitě reklamovat zásilku, udat důvod na přepravním dokladu, který kurýr odevzdá při doručení a kontaktovat naši společnost na e-mailové adrese info@webphone.cz

 

4. Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy, upravené v souladu s právními předpisy, provedené legislativním nařízením č. 102/2014 Sb., Stanoví právo zrušit kupní smlouvu z jakéhokoliv důvodu, vrátit koupený výrobek a obdržet vrácenou příslušnou částku. Toto právo může uplatnit pouze klient - spotřebitel nebo fyzická osoba, která nekupuje zboží pro účely související s jeho profesionální činností, a proto neuvádí při objednávce své IČO. Pro uplatnění tohoto práva musí zákazník zaslat písemné oznámení na adresu společnosti.


Právo na odstoupení od smlouvy nemají zákazníci, kteří nakoupí zboží na IČO.
Odstoupení se nemůže uplatnit, pokud chybí jiné prvky patřící k produktu.
Právo nelze uplatnit jednotlivě na části zakoupeného výrobku.

V případě odstoupení od smlouvy si zákazník sám hradí náklady na přepravu zboží, které vrací prodávajícímu.

 

------> Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout ZDE


Zboží zasílejte na adresu:
Webphone by DOMOTIKA SHOP s.r.l., Via Euro Menini 28, 55049 Viareggio, Itálie


Postup při odstoupení od smlouvy:

1.) Do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží musí spotřebitel zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu: DOMOTIKA SHOP s.r.l., Via Euro Menini 28, 55049 Viareggio, Itálie, Slovenská republika nebo e-mailem na info@webphone.cz

2.) Po obdržení Odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude zákaznický servis kontaktovat spotřebitele prostřednictvím e-mailu, kde dohodnou odeslání a přijetí zásilky.

3.) Zboží musí být pečlivě zabalen, aby se zabránilo poškození během přepravy. Musí být doručen v originálním balení a výrobek musí být kompletní se vším, co balení původně obsahovalo. Doporučujeme využít služeb kurýra is pojištěním.

4.) Zákazník si hradí sám výdaje spojené s přepravou a nese odpovědnost za zboží i během přepravy. V případě ztráty, odcizení nebo jiné škody si prodávající vyhrazuje právo účtovat vzniklé škody.

5.) Po obdržení výrobku personál firmy ověří integritu zboží a přítomnost všech dodaných produktů původního výrobku.

Společnost uhradí částku spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od doručení.

V případě poškození zboží během přepravy musí prodávající informovat zákazníka o tom, co se stalo (do pěti dnů od doručení zásilky), aby zákazník mohl okamžitě podat stížnost vůči dopravci, kterého si vybral a použil si vrácení hodnoty zboží (pokud byl pojištěný).

 

 

4. Reklamační řád

4.1. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

4.2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

4.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

4.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

4.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

4.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které pro něj vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 1. až 3. těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které pro něj vyplývají z ust. §623 občanského zákoníku (bod 4. až 5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

4.7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů SR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby.

4.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.

4.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

4.10. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího odpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

4.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit si své právo podle bodů 1. až 5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku použije.

4.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:
      
a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu s přesným popisů závad reklamovaného zboží
      
b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě spolu s dokladem u koupi zboží
      
c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, jsou-li tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;

4.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný, kupující je kromě splnění podmínek podle bodů 12 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy byla provedena prohlídka zboží podle první věty. Pokud však
prodávající nebo jím určená třetí osoba přes poskytnuté potřebné součinnosti ze strany
kupujícího nezajistí provedení prohlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od
doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem
doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

4.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které pro něj vyplývají z bodu 1. až 3. těchto reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, které pro něj vyplývají z bodu 4. až 5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

4.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občianskehozákonníka uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. §623 občanského zákoníku použije je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

4.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

4.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4.18. Kupující nemá právo uplatnit si právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

4.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

4.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
      
a) pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou
neoznámil zástupci prodávajícímu,
      
b) pokud kupující nevyužil svého práva, týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do
konce záruční doby zboží,
      
c) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
      
d) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
     
e) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
      
f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého užívání zboží,
     
g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
     
h) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
      
i) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
     
j) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

4.21. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
   
a) předáním opraveného zboží,
   
b) výměnou zboží,
   
c) vrácením kupní ceny zboží,
   
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
   
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
   
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

4.22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby.
O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, popř. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

4.23. Pokud je kupujícím spotřebitel - fyzická osoba: záruční doba na nové zboží je v souladu s § 620 Občanského zákoníku 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.

Pokud je kupujícím jiná osoba než spotřebitel - fyzická osoba, zejména podnikatel, který uzavírá smlouvu / kupuje zboží / v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, platí pro takové kupní smlouvy individuální dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Záruční lhůta je 12 měsíců / 1 rok /. V tomto případě nelze uplatnit nárok na odstoupení od smlouvy.

4.24. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

4.25. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

4.26. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:
    
a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
    
b) prodávající vadné zboží vymění ..

4.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

4.28. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:
    
a) výměnou zboží za jiný funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
    
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

4.29. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady a kupující neprodleně neurčí podle bodu 15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiný funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

4.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

4.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.

4.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

4.33. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 1. těchto reklamačních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již znovu není
oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

4.34. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

4.35. Zvláštní rozsah záruky u baterií - dohoda o vlastnostech, kvalitě a účelu baterie mobilního telefonu: výrobní vlastností baterie je schopnost zachovat si stejnou kvalitu jako v době prodeje po dobu 6 měsíců ode dne zahájení jejího užívání, přičemž po této lhůtě jsou jakékoliv projevy ve vlastnostech baterie v podobě úbytku její výkonnosti projevem její běžného opotřebení, což není považováno za vadu výrobku. K tomuto účelu se považuje datum prodeje telefonu za začátek užívání baterie. Projev zájmu kupujícího o dodávané zboží, jehož součástí je baterie, se ve smyslu ust.§ 496 ods.I Občanského zákoníku považuje za dohodu o vlastnostech, kvalitě a účelu dodávané baterie.

4.36. Pro vyřízení reklamace je třeba zaslat kopii dokladu o koupi reklamovaného zboží v našem eshopu - fakturu (slouží zároveň jako záruční doklad), bez ní není možné vyřídit reklamaci.

...........................................................................................................................................................................................

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "online řešení sporů") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro online řešení sporů, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě online řešení sporů vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

 ...........................................................................................................................................................................................

 

Reklamované zboží zasílejte na adresu: Webphone by DOMOTIKA SHOP s.r.l., Via Euro Menini 28, 55049 Viareggio, Itálie

 

------> Ke stažení: Reklamační protokol

------> O stavu reklamace nebo opravy se můžete informovat na info@webphone.cz

 

5. Servis a záruka

Na všechny výrobky prodávané na www.webphone.cz se vztahuje záruka výrobce na 24 měsíců pro spotřebitele - fyzické osoby. Pokud chce klient získat záruční servis, musí si odložit doklad o zaplacení. Zákazník přijetím kupní smlouvy bere na vědomí platný režim v době odvolání se na záruční servis. Záruka 24 měsíců se vztahuje na vady výrobku, které se objeví v průběhu záruční doby za předpokladu, že výrobek byl správně používán, tak jak je uvedeno v technické dokumentaci.

Pokud je kupujícím podnikatelský subjekt, záruční lhůta je 12 měsíců (1 rok) a není možné uplatnit nárok na odstoupení od smlouvy.

Zboží může být zasláno na adresu Webphone by DOMOTIKA SHOP s.r.l., Via Euro Menini 28, 55049 Viareggio, Itálie. Výrobek bude opraven nebo pokud oprava nebude možná, bude nahrazen. Pokud byl výrobek zmanipulován nebo štítky, které identifikují Sériové číslo a IMEI byly odstraněny nebo pozměněny, společnost si vyhrazuje právo nepřijmout platnost záruky.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.03.2019.